Tak zapewne wygląda nauka w szkołach podstawowych (i to nie wszystkich). W szkołach średnich (high school) nauka wygląda podobnie jak w Polsce (i chyba na całym świecie), z normalnym podziałem na przedmioty.

W Polsce dawno temu kończyłem trzy klasy ogólniaka, w Australii dokończyłem szkołę średnią (high school) robiąc tam 12 klasę (odpowiednik czwartej w ogólniaku w starym systemie) i mogę powiedzieć z doświadczenia, że w szkołach średnich poziom nauczania jest przynajmniej taki sam jak w Polsce.Artificial intelligence is no match for natural stupidity.
New