.. to coś, nawet.. hm.. ręką machnąć…„WZGLĘDNOŚĆ MA ZASTOSOWANIE W FIZYCE…. NIE W ETYCE..”

„Relativity applies to physics, not ethics”

Albert Einstein
New