Pan Dworak , stracił legitymację do reprezentowania Narodu Polskiego na sprawowanej funkcji

i skoro sprzeciwu milionów Polaków będzie trwał w swoim błędzie, będzie musiał liczyć się z

konsekwencjami swojego uporu. To jest Polska !!!

AUK
New