Każdy chce być Panem, wywyższyć się. Brak nam wspólnych zasad, obyczajowości, każdy na każdego patrzy jak na ćwoka póki ten mu nie udowodni słowem, ubiorem, majatkiem, pozycją, że jest ważny. Pogarda jest normą, szacunek odstępstwem. Podstawą szacunku jest zakładania inności Innego ale i jego równości względem mnie.

uszusz.blogspot.com/
New