To, że dwóch panów doznało obrazy uczuć, to się może zdarzyć każdemu. Ale istnienie przepisu o karaniu za obrazę uczuć religijnych powoduje, że to my społeczeństwo płacimy za wszystkie te sprawy w sądach. A jak ogromne potrafią to być sumy pokazuje wyrok w sprawie p. Libickiego, który dostał 100 tys. zł zadośćuczynienia, ale musi opłacić koszta sądowe wysokości 85 tys. zł (!!!)
New