www.youtube.com/watch?v=Pr05McbjzLk&feature=related

to jest następna „wewnętrzna sprawa kościoła”, pedofila przeniesiono „za karę” standardowo do innej parafii.

banda watykańskich sku…synów uważa, że z tej sprawy niepotrzebnie robi się sensację i nie wolno krzywdzić biednego księdza.

a zresztą oceńcie sami.przyznawanie się do tego, że jest się polakiem

wymaga dużej odwagi i całkowitego braku poczucia wstydu.
New