świetne, oczywista fałszywka, spij spokojnie, to nie zielone ludkiTime is nature’s way of preventing everything from happening all at once. (Wheeler)
New