,,Widzieliśmy rządy despotyczne, posługujące się religią, sądząc że będzie to najsilniejszym oparciem dla władzy, wówczas wyposażono w jak największe bogactwa kapłanów kosztem nędzy ludzkiej, przyznawano im oburzające przywileje, sadzając ich nawet obok tronu, słowem, tak dalece nie poskąpiono klerowi przywilejów, dóbr i bogactw, że z tego powodu połowa narodu cierpi i jęczy w biedzie, podczas gdy on wcale nie pracując, opływa we wszystko”. (…) kapłani zawsze będą korzystali z ciemnoty ludu, z jego przesądów i będą posługiwali się religią (bądźcie tego pewni) jak maską, pod którą kryje się hipokryzja i zbrodniczość ich poczynań”

Nasza utalentowana Doda, youtu.be/Oos2pbMhwH8 , nie jest ani „ciemnym ludem”, ani z kręgów władzy „sadzającej ich koło tronu”..

Pierd*&%ny ePiSkopat, nie ma poparcia ze strony zdrowego,(chociaż czasami wulgarnego,

jak i w moim przypadku), Dodopodobnego odłamu społeczeństwa…„WZGLĘDNOŚĆ MA ZASTOSOWANIE W FIZYCE…. NIE W ETYCE..”

„Relativity applies to physics, not ethics”

Albert Einstein
New