heimo napisał:

> … nikt nie zakłada, że elektron składa się z jakichś elemen

> tów składowych?

>

To występek przeciwko Naturze upraszczającej budowę masy przy zmniejszaniu wielkości obiektów.

>

> … nukleony w zderzeniach w cyklotronach dają pośrednie dowody swoje

> j budowy, elektron nie.

>

Musimy pamiętać o tym, że gęstość/upakowanie masy w elektronie jest znacznie większe (przy dość prostej/sztywnej strukturze) niż w nukleonach. Elektrony są trudniejsze do rozbicia, ale skoro mają te same składniki co nukleony (w moim przekonaniu), to przy b. wysokich energiach zderzeń te składniki powinny się ujawnić.

Przypuszczam, że może w LHC uda się wykryć cząstkę o masie mniejszej od m. elektronu.

Btw:

może wiesz co to za cząstki dające te przerywane łuki na poniższym obrazku, o co dopytuję się bezskutecznie:

forum.gazeta.pl/forum/w,32,131489350,131642154,Re_Na_co_rozpada_sie_b_Higgsa_w_przedszkolu_fizy.html
New