Hmm, może dlatego, że nikt nie zakłada, że elektron składa się z jakichś elementów składowych?

Druga sprawa, nukleony w zderzeniach w cyklotronach dają pośrednie dowody swojej budowy, elektron nie.
New