Było nie było pracował przecież 15 lat w służbach.Oszczędnością i pracą(w służbach) ludzie się bogacą.
New