I po 89 kolejnym ekipom rządowym przydawał się CBOS.Mazowieckiemu,Olszewskiemu,Cimoszewiczowi,Millerowi,Kaczyńskiemu,Tuskowi…..Ach gdyby tak od razu każdy zrozumieć mógł,że lepsza droga bez drogowskazów niż drogowskazy bez dróg(SJ Lec)
New