Nic dodać nic ując.

Na dzietność lat 50-60miał wpływ podobny czynnik jak w krajach kapitalistycznych(baby boomers).

Czyli okres „poczucia” stabilizacji po wojnie. W europie objawiającego się odbudową gospodarek, a w USA faktycznym zakończaniem wielkiego kryzysu, który wg. ekonomistów trwał do około 47 roku – usuwając chwilowy wzrost produkcji wojennej..
New