stefan4 napisał:

> Czy nie uważasz, że podstawowym obowiązkiem zwierzchnika jest chronić podwładny

> ch przed atakiem głupot spływających z wyższego szczebla? Taka inicjatywa zesp

> ołu kryzysowego powinna zostać odbita albo przynajmniej ugrzęźnięta wysoko nad

> naszymi głowami. Tymczasem pani ministra przekazała ją do szeregowych pracowni

> ków, i dopiero najniższy szczebel zmuszony jest do jej olania.

>

Uważam 🙂 Akcja „uniwersytecka” wydaje mi się przesadna, rzeczywiście. Może przesadnym było to, że stan podwyższonej gotowości wymaga też takich działań? A minister/ministra musiałby/musiałaby mieć… coś, by się przeciwstawić premierowi… Dużo czasu wam na czujność zreszta nie dała – podpisano 27.06, 28.06 już euro z nami (w naszym kraju).
New