Bronisław K,Donald T i Waltz G olali wyroki sądów administracyjnych(WSA i NSA)które nakazywały im udzielanie informacji publicznej.Zamiast tego PO uchwaliła ustawę o tajemnicy służbowej która pozwala na olewanie obywateli zainteresowanych tym na co wydaje się grosz publiczny!!Ach gdyby tak od razu każdy zrozumieć mógł,że lepsza droga bez drogowskazów niż drogowskazy bez dróg(SJ Lec)
New