Nie cudacz. To by była typowa manipulacja dyskusją, wypaczanie jej przebiegu, zmienianie dyskusji post factum, czego tu nie rozumiesz? Wszystkie Twe argumenty są nienaruszone.
New