jedyną dopuszczalną i sprawiedliwą formą uzyskiwania korzyści przez spadkobierców w razie śmierci autora jest postępowanie jak w przypadku renty po zmarłym wypłacanej dzieciom do chwili osiągnięcia pełnoletności lub ukończenia nauki.

poza tym, kazdy nabywca praw autorskich powinien obligatoryjnie tracić te prawa po okresie 25lat. później dzieło powinno być ogólnodostępne i nikt nie powinien mieć żadnych możliwości aby czerpać korzyści z tytułu własności intelektualnej i praw autorskich.taka jest moja koncepcja.
New