Ale czy ja napisałem, że podawano mu estrogeny, aby zmienić mu orientację?

New