dum10 napisał:

> Czas absolutny istnieje i jest to czas liczony od Big Bang degradacja izotopow

> wszechswiata.

To jest czas *lokalny* układu, w którym dany atom danego izotopu spoczywa. Połowiczny okres rozpadu nietrwałego jądra poruszającego się względem tego układu jest przecież odpowiednio dłuższy. Ten okres zależy od układu odniesienia, a więc z całą pewnością nie jest absolutny i nie nadaje się do zdefiniowania ponadlokalnej skali czasu. To samo dotyczy nietrwałych cząstek, co w przypadku mionów stwierdzono eksperymentalnie jeszcze w 1940.„Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.” — Stanisław Lem
New