dum10 napisał:

> > To jest czas *lokalny* układu, w którym dany atom danego izotopu spoczywa

> Tak, w ukladzie srodka masy Wszechswiata,ktory jest tam gdzie byl BB.

A gdzie to jest? Gdzie we Wszechświecie masz jakieś wyróżnione miejsce? Zakładając nawet, że Wszechświat ma geometrię zamkniętą, żaden punkt należący do Wszechświata nie jest jego środkiem masy. Powiem więcej: nawet istnienie lokalnie uprzywilejowanego układu odniesienia (a taki układ istnieje! definiuje go CMB [cosmic microwave background] — układ, względem którego promieniowanie tła jest izotropowe) nie oznacza istnienia czasu absolutnego. Na przykład z dala od wielkich mas czas płynie inaczej, niż w ich pobliżu. W rozszerzającym się wszechświecie szczególna teoria względności zawodzi w skali kosmologicznej, ale ogólna działa nadal.Może to wszyćko bez te atomy,

Że waryjota… momy.
New