dum10:

> Tak, w ukladzie srodka masy Wszechswiata,ktory jest tam gdzie byl BB.

Tak po prostacku: środek masy jakiegoś obiektu nie musi należeć do tego obiektu. Np. środek masy hełmu mieści się wewnątrz odzianej w niego głowy, a środek masy pierścionka mieści się wewnątrz palca. Dlaczego środek masy Wszechświata miałby jeszcze być we Wszechświecie?

To teraz mniej prostacko; podobno kiedyś byłeś fizykiem, więc skumasz. Otóż pojęcie środka masy ma sens tylko w przestrzeniach wektorowych: jakkolwiek je zdefiniujesz, będziesz musiał w tej definicji użyć dodawania punktów i mnożenia ich przez liczbę rzeczywistą. Jeśli Wszechświat jest ugięty w jakimkolwiek niezaniedbywalnym stopniu (a wydaje się, że jest), to przestrzenią wektorową nie jest i pojęcie środka masy nie ma sensu. Jeśli jest rozmaitością (a wydaje się, że to dobry model), to pojęcia środka masy można używać lokalnie, licząc się z jego niewielką nieokreślonością. Ale środek masy całego Wszechświata nadal pozostaje niezdefiniowany i nie do zdefiniowania.

– Stefan

New