No więc tak: nie znam się dobrze na szlakach metabolicznych. Moją pierwszą odpowiedzią było: nie, nie może. Ale sprawdziłem… jednak może…

Metabolizm kwasu propionowego zaczyna sieod prekształcenia go w propionylo – koenzym A. A dalej… To już chyba dość nowe ustalenia, są jednak już np. w wikipedii – pod hasłem Gluconeogenesis mamy..:

Whether fatty acids can be converted into glucose in animals has been a longstanding question in biochemistry.[7] It is known that odd-chain fatty acids can be oxidized to yield propionyl CoA, a precursor for succinyl CoA, which can be converted to pyruvate and enter into gluconeogenesis.

Odsyłacz jest do pracy z 2009.
New