> Punkt 4 jest dosć wątpliwy dopóki nie będzie odnośnych regulacji prawnych w ska

> li międzynarodowej, a takie negocjacje będą się ciągnęły latami.

Ale kto zblokuje takie komercyjne przedsięwzięcie ?

Poza tym, wątpię czy stworzenie takich regulacji ciągnęłoby się latami. Prędzej zostaną stworzone takie regulacje, niż koszty przedsięwzięć znacząco obniżone.

> Punkt 3 też mi nie bardzo pasuje w dającej się przewidzieć perspektywie (poza i

> nicjatywami rządowo-militarnymi). Raz, to znów przepisy, bo kosmos jest ekstery

> torialny (o ile pamiętam), a dwa to koszty i skala ew. produkcji.

W przepisach nie widzę problemu. Co do kosztów to masz rację. Ale w dzisiejszych czasach to się może zmienić w ciągu 20 lat.

New