Kiszczak też wspaniale pałował związkowców z Solidarności.Wspaniały człowiek honoru?Ach gdyby tak od razu każdy zrozumieć mógł,że lepsza droga bez drogowskazów niż drogowskazy bez dróg(SJ Lec)
New