O! Żywy dowód na prawdziwość twierdzenia ‚ignorance is a blessing’ 😉
New