losiu4 napisał:

> jesli to prawda, czyli m.in. to: „Liczby pokazujące wysokość samolotu są sprzec

> zne z pokazywanym obrazem, gdzie samolot się znajduje” – ścigać millerowców, bo

> za takie rzeczy powinien być kryminał jeśli znalazło się to w oficjalnych doku

> mentach sledztwa.

Łosiui wizualizacja nie była przyczyną katastrofy. Opanuj się.„Nastąpiła sytuacja modelowa, opisana w konstytucji, że jeżeli organa państwa nie są w stanie sprostać sytuacji, wtedy Sejm powołuje komisją śledczą” – podkreślił Macierewicz.”

Państwo nie przewidziało wariatów w swoich organach. Powołać komisję śledczą!
New