zapomniałem jeszcze o cichym bohaterze nocnej zmiany, Panu Waldku.

Cała władza w ręce Pana Waldka!
New