Tu są przykłady:

www.acs.psu.edu/drussell/Demos/doppler/doppler.html

Z tym, że mają być elipsoidy zamiast sfer.

Sfera jest dla stojących źródeł, wówczas:

r(f) = ct – równanie sfery, na której fazy są jednakowe.

dla ruchomego jest tak:

r(f) = ct * p/(1 + ecosf), p = 1-e^2, e = v/c;

ta sfera się zaciska – długość zostaje.

I jedynie taki elipsoidalny front falowy gwarantuje tu zachowanie

energii emitowanych fal:

źródło ma ustaloną moc, ale tu jest przecież dojdzie

efekt Dopplera – częstości są różnie, i sumując

to po tej elipsoidzie otrzymamy dokładnie tyle, ile potrzeba

(po sferze wyjdzie nieprawidłowy wynik).

Prędkość dwukierunkowa wynosi tu: c.sqrt(p) = c.sqrt(1-v^2/c^2),

czyli mierzymy c, ponieważ zegary zwalniają

(przynajmniej te optyczne) 1/sqrt(…) razy, więc ten pierwiastek znika.

Tu musi być zachowany wektor c, a nie skalar –

to jest przecież prędkość czoła fali, więc wartość i kierunek są niezbędne.

New