z różnych uczelni

1.

Prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński

Politechnika Białostocka

2.

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga

Politechnika Krakowska

3.

Prof. dr hab. inż. Jacek Gieras

JEEE Fellow. Hamilton Sundstrand Fellow

1) Hamilton Sundstrand Aerospace Applied

Research, Rockford. IL. USA 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Bydgoszcz

4.

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski

Politechnika Białostocka

5.

Prof. dr liab., dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiwicz

Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

6.

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita

1) Politechnika Warszawska

2) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

7.

Prof. zw. dr liab. inż. Janusz Kawecki

Politechnika Krakowska

8.

Dr hab. inż. Marek Łagoda, prof. IBDIM, prof. PL

1) Instytut Badawczy Dróg i Mostów

2) Politechnika Lubelska

9.

Prof. dr hab. inż. Piotr Maloszewski

Helmholtz Zentrum Miinchen Institut fur Grundwasserökologie. Neuherberg, Niemcy

10.

Prof. dr hab. inż. Jan Obrębski

Politechnika Warszawska

11.

Prof. zw. dr liab. inż. Bolesław Orłowski

Instytut Historii Nauki PAN, Sekcja Historii Nauk Ścisłych i Techniki

12.

Dr hab. inż. Jan Pawlikowski, prof. PW

Politechnika Warszawska

13.

Prof. dr hab. inż. Jacek Rońda

Akademia Górniczo-Hutnicza

14.

Dr hab. inż. Zdzisław Józef Śloderbach. prof PO

Politechnika Opolska

15.

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski.

dr h.c. Universita di Pavia

Politechnika Łódzka

16.

Dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH, prof. ITB

——– ———————————

1) Akademia Górniczo-Hutnicza

2) Instytut Techniki Budowlanej

Za zgodność podpisów:

1

Prof. dr liab. inż. Grzegorz Jemielita

ul. Sonaty 2 m. 404 02-744 Warszawa

2

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kawecki

ul. Zamoyskiego 40/21 30-523 Kraków

3

Prof. dr hab. inż. Jacek Ronda

Plac Na Groblach 17 m. 8 31-101 Kraków

4

Dr liab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH, prof. ITB

ul. Afrykańska 7 m. 95 03-966 Warszawa

zamach.eu/111110/Untitled_1.html

Poczytać sobie i nie pisać bzdur.
New