Szczególnie, gdy się moralnie podniecisz, Mr. „ex”, gdy masz okazję dopieprzyć nielubianym kolesiom. I racz może wreszcie skorzystać ze swojej xywki.

ex.czytelnik.wyborczej napisał:

> Redaktor Stasiński jako kolejny próbuje dorobić głębokie i słusznie ideologiczn

> ie treści do bąka, którego puścili W i F.

> Redaktorze Stasiński, „żart” był z „prawdziwych” i „statystycznych” Polaków, to

> własne słowa dueciku.

> Jakiż to wykrzywiony obraz rzeczywistości trzeba mieć, ileż to pogardy w sobie

> do tych „statystycznych Polaków” by im imputować poniżanie i gwałcenie sprzątaj

> ących Ukrainek przy okazji lepszego występu ich reprezentacji na Euro.

> Kołtuństwo i chamstwo wyszło za to z tych „elit”, przy okazji występu Węglarczy

> ka, Wojewódzkiego i Figurskiego.

New