Jednak dodam nie dyskutując. Miastowym smog niszczy mózgi,a kapitalizm i jego ekonomia zniszczy świat.
New