O nostalgio, a skąd znam te dźwięki ? Bylem chyba na jednej z pierwszych reprezentacji , Exhibit FNew